Permakultur nr. 9 – 2013

Permakultur nr. 9 – 2013 – byder bl.a. på artiklerne:

Omstilling Ry – Fælles handling mod et lavenergisamfund
”Det er bekræftende at opleve hvor mange i lokalsamfundet der aktivt ønsker at arbejde for en bæredygtig fremtid” fortæller Tine Sædholm Pedersen. ”I fællesskab har vi kompetencer og mod – det sociale er både fundament og k
atalysator for omstillingen”.

Frøsamling – politisk & praktisk
Den genetiske m
angfoldighed er truet! Frøindustriens løfter om højere udbytte lokker bønder over hele verden til at forlade deres oprindelige frø og gå en fremtid i møde med øget afhængighed af det globale marked. Tryk avler modtryk, og lokale frønetværk arbejder ihærdigt på at bevare resterne af den genetiske arv og udbrede kendskabet til de gamle sorter, der er lokalt tilpassede og bidrager til øget modstandsdygtighed.

Permakultur i miniformat – udnyttelse af storbyens ressourcer
Permakultur giver alle mulighed for at handle. Permakultur giver alle mulighed for at være en del af løsningen. På SU, med en have på 100m2 og Vanløse som 
ressource-opland, lever parret Julie og Johs. en permakulturel livsstil.

Hverdags-ladcyklen gennemtænkt design for bæredygtig transport
Permakultur handler om at lave gennemtænkte design, der sparer arbejde og energi . Det gør vi når vi designer skovhaver, huse og som her den hurtige hverdags- ladcykel på 2 hjul. Skal vi omstille til en bæredygtig livsstil, er transporten et vigtigt element.

Blå Gedeblad -en lang sæson af bær fra skovhaven

Sunseed – Bæredygtig vanding i 1000 år
Ørkenspredning som følge af klimaforandringer med stigende temperaturer er en udfordring af dimensioner i en verden der samtidig har stigende befolkning. Araberne etablerede permanente vandingssystemer i Sydspaniens ørken for 1000 år siden, der har frodiggjort jorden og muliggjort dyrkning helt op til i dag. Vi besøger Sunseed – et center for eksperimenter med bæredygtig livsstil i tørre områder, hvis arbejde kun bliver mere og mere relevant. Sunseed er et spænende eksempel på godt permakultur design – hvoraf dele er skabt længe, længe før nogen opfandt det begreb…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *